Misyon & Vizyon

Misyon

Nitelikli projelerin üretimi için, nitelik ve nicelik ilişkisi birbiriyle uyum içerisinde olan değerler üretmek.

Vizyon

Sürdürülebilir finans modellemeleri ile çözümler geliştirmek