Gayrimenkul Geliştirme

Gayrimenkul geliştirme sürecinde Modern yaşam tarzları, geleceğin yaşam biçimleri ve piyasa rayiçleri konularındaki güncel bilgi ve trendleri yakından takip eden EYVA, yeni imar planları ve şehir planlaması ile ilgili belediye kararlarını yakından izleyerek yeni projelerin gerçeklestirilmesi yönündeki çalışmalarını hukuksal çıkabilmesi muhtemel sorunları da göz önünde bulundurarak sürdürmektedir.